• Το γραφείο μελετών Θανάσης Ε. Μητσικώστας @ Συνεργάτες έχει την έδρα στο Βόλο από το έτος 1989. Το γραφείο καλύπτει όλα τα αντικείμενα μελετών και εφαρμογών έργων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η δραστηριότητα του γραφείου εκτείνεται στα πλαίσια της Επιστήμης της Τοπογραφίας, των Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών, του Κτηματολογίου καθώς και Φωτογραμμετρικών μελετών.

    Περισσότερα

Καλωσορίσατε

Το γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει έδρα τον Βόλο, από το έτος 1989

Σήμερα το γραφείο λειτουργεί με την ανωτέρω επωνυμία, έχει συνεργάτες σε όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση κυρίως με τις επιστήμες που αναφέρονται περαιτέρω και υπάρχει πλήρης ομάδα συνεργατών και επιστημόνων. 

Η δουλειά του γραφείου καλύπτει όλα τα αντικείμενα που έχουν σχέση της Επιστήμης της Τοπογραφίας, Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών έργων και Φωτογραμμετρίας. Το εύρος της δραστηριότητας εκτείνεται σε όλον τον Ελλαδικό χώρο και απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ, σε τράπεζες, ξενοδοχεία και όλους τους φορείς ΝΠΙΔ και ιδιώτες γενικότερα. 

Οι νέες τεχνολογίες που υπάρχουν και αναπτύσονται έχοντας σχέση με την επιστήμη του τοπογράφου μηχανικού (drone polycopter exom & 3d scanning), οι οποίες σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελούν και μέρος του εξοπλισμού του γραφείου Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες δίνουν τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών και εφαρμογών σε πεδία εργασίας που βρίσκονται εντός ή και εκτός Ελλαδικού χώρου και με ειδικότητα μοναδική έως αποκλειστική στο χώρο των τοπογράφων μηχανικών.    

Η Εταιρεία

Το τεχνικό γραφείο μελετών ιδρύθηκε το έτος 1989 και έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στην εκπόνηση μελετών και τις εφαρμογές Τεχνικών έργων στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα καθώς και στον ιδιωτικό τομέα .

 

Το μελετητικό δυναμικό του γραφείου, καθώς και η επάρκεια πλήρους δικτύου επιστημόνων συνεργατών καλύπτει όλο το φάσμα των τοπογραφικών εφαρμογών. Η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων αποσκοπεί στην εκπόνηση των μελετών από ομάδες διεπιστημονικής βάσης εμπλουτίζοντας το δυναμικό του γραφείου για την επεξεργασία θεμάτων, όπου η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία είναι απαραίτητη. Σε αυτή την βάση έχει δημιουργηθεί το Δίκτυο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες.

 

Η εμπειρία μελετών σε όλα τα αντικείμενα (τοπογραφικές μελέτες, συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες υδραυλικών έργων και έργων αποχέτευσης, μελέτες και εφαρμογές φωτοβολταικών εγκαταστάσεων, κτηματολόγιο ) έχει αποδειχθεί με την 30ετή συνεχή παροχή υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών όπως : αεροφωτογραφήσεις και παραγωγή ορθοφωτοχάρτη ή φωτομωσαικού. Η παραγωγή ορθοφωτοχάρτη ή φωτομωσαικού μπορεί να αποτελέσει το βασικό υπόβαθρο (με μετρητικά στοιχεία, όπως συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, υψόμετρα) μελετών που μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν, έτσι ώστε να είναι συμπληρωματικό ή κύριο στοιχείο ως αρχικό υπόβαθρο. Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία βίντεο ή φωτογραφιών σε επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία στα πλαίσια διαφήμισης των εταιριών.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των drones και η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία Θανάσης Ε. Μητσικώστας και Συνεργάτες να εκπονεί μελέτες και τελικά σχέδια έργων δημοσίων ή ιδιωτικών (as built). Με την συγκεκριμένη εργασία είναι δυνατή η παρακολούθηση δημοσίων έργων, η ποιότητα των εκπονούμενων μελετών και έργων, η ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία και ποιότητα του έργου καθώς επίσης και η συνεχής πιστοποίηση εργασιών (consulting).  

 

Η ποιότητα τόσο των μελετών όσο και των εφαρμογών αυτών είναι πρωταρχικός στόχος του γραφείου. Η εξασφάλισή της προϋποθέτει την καλύτερη δυνατή συνεργασία όλων των συμμετεχόντων.

 

Γραφείο μελετών

Το γραφείο Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει έδρα στο Βόλο στην οδό Ρ. Φεραίου 93 από το έτος 1989

Μελέτες ιδιωτικών έργων

Το γραφείο μελετών Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες ασχολείται κυρίως με μελέτες ιδιωτικών έργων στα επιστημονικά πεδία της τοπογραφίας, των κυκλοφοριακών & υδραυλικών έργων και της φωτογραμμετρίας

Μελέτες Δημοσίων έργων

Το γραφείο Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει εμπειρία σε εκπόνηση μελετών Δημοσίων έργων, όπως είναι το κτηματολόγιο, οι πραγματογνωμοσύνες μέσω Δικαστηρίων και Τ.Ε.Ε. και οι μελέτες χάραξης γραμμών αιγιαλού

Αεροφωτογραφήσεις

Το γραφείο Μητσικώστας & Συνεργάτες αναλαμβάνει την αεροφωτογράφηση εκτάσεων , μέσω παραγωγής αεροφωτογραφιών και ορθοφωτομωσαικού κάνοντας χρήση αεροσκάφους ή drone (ebee)

Τεχνικός εξοπλισμός

Το γραφείο Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει πλήρες σύστημα τεχνικού εξοπλισμού, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής διαγραμμάτων για την εκπόνηση μελετών, από υπολογιστές και προγράμματα έως total station, gps και drone (ebee) για παραγωγή αεροφωτογραφιών.

Εμπειρία

Το γραφείο Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει εμπειρία 30 ετών στην εκπόνηση μελετών ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος και κτηματολογίου καθώς και στην εφαρμογή μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Αεροφωτογραφίες - DRONES

Η ανάπτυξη των drones σε παγκόσμιο επίπεδο έχει τις μεγαλύτερες και καλύτερες δυνατότητες εφαρμογής σε τοπογραφικές εργασίες, σε κυκλοφοριακές μελέτες, σε υδραυλικές μελέτες και σε όλες τις φωτογραμμετρικές λύσεις που μπορούν να παράξουν ορθοφωτοχάρτες και ορθομωσαικά ως υπόβαθρα όλων των ανωτέρω μελετών. Συγκεκριμένα η παραγωγή ορθοφωτοχάρτη σε κλίμακα 2-3 cm/pixel μπορεί να παράξει υπόβαθρο για μελέτες κυκλοφοριακές, υδραυλικές, κτηματολογίου και τοπογραφικές, όπου τα αποτελέσματα είναι επεξεργάσιμα άμεσα και σχεδόν παρόμοιας ποιότητας με αποτυπώσεις επίγειες.

Η φυσική μας παρουσία στις δύο τελευταίες παγκόσμιες εκθέσεις ( INTERGEO) στη Γερμανία στις πόλεις Στουτγκάρδη (2015) και Αμβούργο (2016) καθώς και η φετινή παρουσία στο Βερολίνο (2017), όπως και η επαφή με όλες τις Εταιρείες που έχουν αναπτύξει αντίστοιχα software ή hardware και κατασκευαστές τοπογραφικών οργάνων και drones έχουν δημιουργήσει ένα υψηλό επίπεδο εργασίας και συνεργασίας σε μελέτες αποτύπωσης και φωτογραμμετρικές αποδόσεις με drones. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες είναι το μοναδικό σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην παραγωγή μελετών και ορθοφωτοχαρτών με drone.

Η εταιρεία σήμερα έχει στην κατοχή της ένα drone αεροπλάνο (ebee) και ένα πολυκόπτερο phantom 4. Η επεξεργασία των αεροφωτογραφιών και η παραγωγή των ορθοφωτοχαρτών γίνεται με το λογισμικό pix4d (Ελβετική Εταιρεία με έδρα τη Λωζάνη και το Πολυτεχνείο EPFL. Η προετοιμασία του σχεδίου πτήσης για το αεροπλάνο ebee γίνεται με το λογισμικό emotion 2 και η παραγωγή σχεδίου πτήσης για το phantom 4 γίνεται με το λογισμικό pix4dcapture.  

Οι πτήσεις των drone γίνονται με όλα τα διεθνή δεδομένα πτήσεων (ήδη ο Θανάσης Μητσικώστας είναι κάτοχος πτυχίου για αεροπλάνα γενικής αεροπορίας- ppl) και το επόμενο στάδιο είναι η πιστοποίηση μας ως χειριστές αεροσκαφών χωρίς πιλότο (UAV) μέσω διαδικασίας πιστοποίησης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφενός θα είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό καθεστώς στης χώρας για τη χρήση πτητικών μέσων χωρίς πιλότο, αφετέρου θα είναι και το επίσημο έγγραφο της εταιρείας για εργασίες σε άλλες ευρωπαικές χώρες, όπου είναι απαραίτητη αυτή η πιστοποίηση.  

Αεροφωτογραφίες κάθετης και πλάγιας λήψης

Το γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες με την εμπειρία που διαθέτει (πιλότος σε μονοκινητήρια αεροπλάνα - PPL) και τα αντίστοιχα εργαλεία (drone ebee) αναλαμβάνει την αεροφωτογράφηση εκτάσεων και αντικειμένων.

Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών

Η παραγωγή ορθοφωτογραφιών ή ορθοφωτομωσαικού είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας των αεροφωτογραφιών που λαμβάνονται από αεροσκάφος ή drone ebee και επεξεργάζονται με κατάλληλα λογισμικά προγράμματα.

Παραγωγή χαρτών

Μετά την παραγωγή ορθοφωτογραφίας ή ορθοφωτομωσαικού είναι δυνατή παραγωγή χάρτη-σχεδίου σε ανάλογη κλίμακα για μελέτη κτηματολογίου, ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας κ.α.

Παραγωγή ανάγλυφου εδάφους

Με την δημιουργία των ορθοφωτογραφιών και του ορθοφωτομωσαικού ένα επιπλέον αποτέλεσμα είναι η δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου σημείων και ισουψών γραμμών .

Υπηρεσίες

Τοπογραφικά διαγράμματα

Η κύρια ενασχόληση του γραφείου είναι οι τοπογραφικές εργασίες. Ο Θανάσης Ε. Μητσικώστας απέκτησε το δίπλωμα του Τοπογράφου Μηχανικού το έτος 1986 και η έναρξη εργασιών του γραφείου έγινε το 1989.

Αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα

Στα 30 έτη συνεχούς ενασχόλησης, ειδικά με το αντικείμενο της τοπογραφίας, μεγάλο τμήμα καταλαμβανουν οι ειδικές αποτυπώσεις ( μνημεία, ειδικά κτίρια, εκκλησίες κ.λ.π.) καθώς επίσης και οι εφαρμογές δημοσίων και ιδιωτικών μελετών για την κατασκευή των αντίστοιχων έργων. 

Οριοθετήσεις

Οι οριοθετήσεις ( χειμμάρων και αιγιαλών ) καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα των εργασιών του γραφείου και η εμπειρία του γραφείου στο αντικείμενο αυτό αποτυπώνεται από το πλήθος των αντίστοιχων εργασιών

Κτηματολόγιο

Η ενασχόληση του γραφείου και η εκπόνηση της μελέτης για την κτηματογράφηση Σκιάθου και Αλοννήσου στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και οι εργασίες χωρικών και γεωμετρικών μεταβολών αρχείων κτηματολογίου στις προαναφερόμενες περιοχές αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας προσδίδει την αποκτηθείσα εμπειρία, η οποία προκύπτει από το πλήθος των εργασιών. 

Φιλοσοφία

Τεχνικές μελέτες

Τεχνικές μελέτες

Το τεχνικό γραφείο Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες συμπληρώνει 28 έτη από την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος και 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και παραγωγής τεχνικών μελετών.

Συγκοινωνιακές μελέτες

Συγκοινωνιακές μελέτες

Το γραφείο Μητσικώστας & Συνεργάτες έχει εμπειρία 20 ετών σε συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες κυρίως σε συνεργασία με τον Πολιτικό μηχανικό και καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικόλαο Ηλιού.

Τεχνικός εξοπλισμός

Τεχνικός εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του γραφείου Θανάσης Ε. Μητσικώστας & Συνεργάτες είναι πλήρης και έχοντας πάντα ως αρχή την ανανέωση και την παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών παρουσιάζεται περαιτέρω

Έργα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μας. Περισσότερα

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Ρήγα Φεραίου 93 & Κουταρέλια
Πόλη : Βόλος
Τηλ. : +30 24210 72341
Fax. : +30 24210 72341
Κινητό : +30 6973327087
Email: info@mitsikostas.gr

Social Media
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 93 & Κουταρέλια
Πόλη: Βόλος
Τηλ: 24210 72341
Κινητό: +30 6973327087
Email: info@mitsikostas.gr

Copyright © 2014, Μητσικώστας & Συνεργάτες
+30 6973327087